تعداد اخبار امروز : 4 خبر

سه شنبه ۲۷ شهریور, ۱۳۹۸

۴۰۰ خانه مسلمانان در غرب میانمار به آتش کشیده شد

© 2019 Almas-News Agency . All rights reserved